בס"ד

הסכם הצטרפות לקורס דיגיטלי להשמת עובדים

 

1. מבוא

חוזה זה ("החוזה") נעשה בין מכללת TODOIT (להלן "המכללה") לבין תלמידי המכללה (להלן "הסטודנטים") המכונים ביחד "הצדדים" בחוזה זה .
האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
בעלי הזכויות בקורס ומפעיליו הם מכללת TODOIT (חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ) (להלן: "בעלי הקורס").
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן וזאת ללא כל התראה.

2. הצהרת התלמיד
הנך מצהיר בזאת כי אתה כשיר לחתום על הסכם זה;
במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18),

אם הנך קטין או אינך רשאי לחתום על הסכם זה מכל סיבה שהיא ללא אישור אפוטרופוס,

הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך בדבר הוראות הסכם זה, לקבל את אישורם להצטרף לקורס ואף את חתימתם על הסכם זה.

3. רישיון שימוש
רישיון השימוש המוענק לך במסגרת הסכם זה, הינו רישיון לשימוש אישי, פרטי ובלתי מסחרי לפיכך הינך מתחייב:

לא להעביר את שם המשתמש והסיסמא שלך לאחרים ולא להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשכפל בכל דרך שהיא,

את רכיבי הקורס ו/או כל חלק מהם ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מבעלי האתר.

4. תקינות המערכות

בעת השימוש במערכות הדיגיטליות השונות אשר הקורס משתמש בהן, עשויים להיווצר באגים או תקלות טכניות במערכות השונות.
החברה מתחייבת לפעול במרץ לתיקון כל באג או תקלה שיתגלו, בהקדם האפשרי. עם זאת, לא ניתן להבטיח או להתחייב לפתרון מוחלט ו/או מיידי של כל באג או תקלה

5. קניין רוחני
בעלי הקורס הינם בעלי כל הזכויות בקורס ובחומריו, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלולים כל התכנים (לרבות סרטי וידאו, מצגות וכו')

המופיעים בקורס, עיצובם הגראפי, מרכיביהם הצורניים והמהותיים, הטקסטים המופיעים בהם, הפרסומים, סימני המסחר,

זכויות היוצרים, סודות מסחריים, וכל חומר אחר הכלול בקורס (להלן: "רכיבי הקורס").

6. הגבלות ואחריות
מכללת TODOIT פועלת אך ורק כמנחה וכמתווכת בחיבור בין הלקוח לחברת ההשמה. מכללת TODOIT אינה המעסיק ו/או חברת ההשמה, אלא פלטפורמת הדרכה לשיווק ההצעות השונות בלבד.

הינך מצהיר ויודע כי בעלי הקורס אינם מתחייבים ואינם יכולים להתחייב לתוצאות ו/או להכנסות אותן תשיג בפועל כיוון שזה תלוי אם תפעל בצורה מושקעת, רצינית, ברמת ביצועים והתמדה שלך לאורך זמן. כמו בכל עסק, בהתחלתו ובטח בחודש הראשון, הרווחים לרוב אינם משמעותיים אלא גדלים עם הזמן.

אם תצליח לייצר הכנסות או מה גובה ההכנסה שתצליח לייצר, תלויה בפעילות שלך בלבד ובאחריותך בלבד. האחריות של המכללה היא לספק את כל ההדרכות שבאפשרותך ללמוד וליישם.

כמו כן, הנך מצהיר כי ידוע לך שהאינטרנט הוא תחום דינמי המשתנה ומתפתח כל הזמן, לכן לא תהיה לך כל תלונה על כך שטכניקות שיווק, אתרים באינטרנט, תוכנות וכו' עלולים להשתנות מבחינת אופן הפעלתם, כגון שינויים בממשק וכו' בנוסף פעולות שעובדות באתרים או תוכנות אלו יכולים להפסיק לעבוד, או אופן פעולתם יכול להשתנות.

 

7. קבלת מסרים שיווקים

בעת הרשמתך (השארת פרטי התקשרותך בטופס באתרינו) אתה מביע את הסכמתך להירשם לרשימת התפוצה של האתר, לקבל מאיתנו (חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ) פרסומים, מידע ועדכונים בנושא הצלחה כלכלית ובחיים, למחשבך, כתובת האימייל או הפלאפון שלך, שירות זה הוא חינם, אותו תוכל לבקש להפסיק בכל עת.

 

בכל אימייל שתקבל מאיתנו יהיה קישור הסרה אוטומטי בתחתית האימייל, אם תרצה להפסיק לקבל הודעות לאימייל, באפשרותך ללחוץ על קישור ההסרה וזה ותבוצע הסרה מרשימת התפוצה. ניתן גם להשיב למייל ולבקש הסרה.

כנ'ל לגבי הודעת וואטסאפ וSMS שהתקבלה אל מספר הטלפון שלך, ניתן להשיב "הסר" ותוסר אוטומטית.

8. תשלומים ועמלות

למען הסר ספק, העמלות הקשורות לשירותי ההשמה יהיו באחריותה הבלעדית של חברת ההשמה.

מכללת TODOIT לא תישא באחריות לכל עלויות או הוצאות שייגרמו ביחס לעמלות האמורות.
יתר על כן, מובן ומוסכם כי לפני מתן שירותי השמה, ייערך חוזה נפרד על ידי הצדדים הנוגעים בדבר.
חוזה זה ייחתם כדין בנוכחות כל הצדדים המעורבים, ובכך יקבע את התנאים וההתחייבויות הספציפיים המסדירים את מתן השירותים האמורים.
ניתן למשוך עמלות מחברת ההשמה החל מסכום של 500 ש"ח ומעלה.
ניתן למשוך את העמלות מחברת ההשמה כנגד הפקת קבלה/חשבונית
ו/או לעבוד עם חברת "NETO" שמפיקה עבורכם את החשבונית ומשלמת לך את השכר שלך בתלוש שכר בעמלה של 5%

 

9. אחריות צד שלישי

הנך מצהיר כי ידוע וברור לך כי כל הצעות ההשמה והמשרות השונות הינן באחריות צד שלישי. ואין לבעלי הקורס שום  אחריות או ערבות לגבי האיכות, הדיוק, המהימנות או התקפות של כל הצעות מיקום או הזדמנויות עבודה המסופקות על ידי צדדים שלישיים. בעלי הקורס אינם אחראים לכל פעולות, מחדלים או רשלנות של ספקי צד ג' לרבות ההנחיות שהם מספקים ואיכות העבודות.

 חשוב להבין כי בעלי הקורס פועלים אך ורק כמתווכים המקלים על החיבור בין הסטודנטים לבין מתווכים שירותי שיווק או בעלי המוצר המשווק.
 כל שיתוף פעולה או קשר חוזי שעלול לנבוע מפעילות שיווקית כזו הוא אך ורק בין הסטודנט לבין ספק הצד השלישי בהתאמה.

 חברת TODOIT אינה אחראית כלפי משתמש שרכש את הקורס דרך "משווק" צד שלישי (להלן "משווק שותף").
  TODOIT מצהירה בזאת כי היא לא תישא באחריות לכל בעיה, תביעה, נזק או התחייבות הנובעת או בקשר עם רכישת הקורס על ידי המשתמש באמצעות "משווק" צד שלישי               (להלן "משווק השותפים" ").
  המשתמש מסכים לשפות, להגן ולשמור על TODOIT מכל עלויות, הוצאות, נזקים או התחייבויות שייגרמו כתוצאה מכל תביעה, דרישה או פעולות שיזמו משווק השותפים או כל            צד שלישי הקשור לרכישת הקורס. דרך משווק השותפים.
  TODOIT לא תישא באחריות כלפי המשתמש לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או מיוחד הנובע או בקשר עם רכישת הקורס על ידי המשתמש באמצעות משווק השותפים.

 בקבלת הצהרה זו, אתה מאשר שבעלי הקורס לא יישא באחריות לכל נזק, הפסדים או מחלוקות הנובעות מאינטראקציות או עסקאות שלך עם צדדים שלישיים.

10. ביטולים

למשתמש תהיה הזכות לבטל את הרכישה בהתאם להוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן.
המשתמש רשאי לממש את זכויות הביטול שלו בתוך מגבלות הזמן הנקובות בחוק הגנת הצרכן.
בכפוף לסעיפים 6(א)(7), 6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה), תשע"א – 2010. 
זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי –

(6)טובין פסידים;

(7)מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995;

(8)טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

לאור האמור לעיל, לא ניתן לבטל עסקה בגין רכישת קורס דיגיטלי, המוצר שלהלן הינו קורס דיגיטלי, ורכישתו אינה ניתנת לביטול עסקה, בכפוף לחוק.

זכותו של המשתמש לבטל את הרכישה תהיה כפופה גם למדיניות ההחזרות שנקבעה על ידי המפרסם. מדיניות ההחזרות,
כפי שנקבע על ידי המפרסם, תפרט את התנאים, הנהלים ומסגרות הזמן להחזרות והחזרים.

המשתמש יעמוד במדיניות ההחזרות ויקפיד על הנהלים שנקבעו בעת מימוש זכותו להחזיר את המוצר או השירות שנרכשו.

הוראות הביטול וההחזרות המצוינות כאן כפופות לעמידה בחוקים החלים, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן.
כל הוראה בחוזה זה הסותרת או מפרה את חוק הגנת הצרכן תיחשב בטלה, ועל זכויות וחובות הצדדים יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן.
לעיון נוסף בתקנות הגנת הצרכן  ניתן לעיין באתר "כל זכות" – לחץ כאן

11.תכלית הקורס והתוצאות הצפויות
הקורס אינו מציע פתרון להתעשרות מהירה או גישה להשגת תוצאות מיידיות בתוך יום או יומיים.
אנו מכללה אשר מטרתה היא העברת ידע מקצועי וממוקד.
מי שייקח על עצמו ליישם את הידע המועבר באופן עקבי וממושך, יוכל ליצור לעצמו בתום התהליך הכנסות הולכות וגדלות.

 

12. התחייבות לתוצאות:
המרצה אינו מתחייב לתוצאות מסוימות לתלמיד.
ההצלחה בקורס תלויה במערך המאמצים וההתמדדות של התלמיד עצמו.

 

13. אינטראקציה בפלטפורמות חיצוניות:
התלמיד מתחייב להתנהג באופן נאות גם בכל פלטפורמה חיצונית הקשורה לקורס,
כולל פורומים, קבוצות במדיה החברתית ועוד.

 

14. סעיף שינוי מחירים ותשלום עבור אחסון

הלקוח מאשר ומסכים לכך שלחברת TODOIT עומדת הזכות לשנות, מעת לעת וללא הודעה מוקדמת, את מחירי השירותים המוצעים באתר, כולל אך לא רק, תשלום עבור שימוש במשאבי האחסון{רק במידה ולמכללה יעלו את מחיר האחסון}. כל שינוי כזה במחירים יחול מיידית עם פרסומו באתר או עם הודעה ללקוח, לפי המוקדם מביניהם.

במקרה של שינוי במחירי השירותים, הלקוח יקבל הודעה על כך באמצעות הדוא"ל או דרך האתר. הלקוח יהיה רשאי לבחור אם להמשיך בשימוש בשירותים לפי התעריפים החדשים או לבטל את השירות ללא עלות נוספת, תוך תקופת סיום סבירה שתוגדר על ידי חברת TODOIT.

השינויים במחירים יכולים להיות נובעים ממגוון סיבות, כולל אך לא רק, שינויים בעלויות האחסון, עדכונים במערכת או שינויים במדיניות החברה.

15. סעיף התחייבות של החברה: מה שהלקוח מקבל

במסגרת השתתפות בקורס , החברה מתחייבת לספק ללקוח את המוצרים והשירותים הבאים:

שיתופי פעולה עם חברות כוח אדם: החברה תספק גישה לשיתופי פעולה עם חברות כוח אדם מובחרות, כדי לאפשר שיווק משרות יעיל ומקצועי.

אתר אינטרנט יעודי לשיווק משרות: הלקוח יקבל אתר אינטרנט בבעלותו לשיווק הצעות עבודה ברשת, כולל אחסון ללא הגבלת זמן.

קורס דיגיטלי מקיף: הלקוח יקבל גישה לקורס דיגיטלי הכולל כ-40 שיעורים צעד צעד, המלמד את המשתתפים את הידע והכלים הדרושים לשיווק משרות באופן יעיל באינטרנט.

ליווי אישי: הלקוח יזכה בליווי אישי דרך הודעות בווצאפ, ללא הגבלת זמן, מיום ראשון עד חמישי, משעה 10:00 עד 20:00 (עשר בבוקר עד שמונה בערב).

החברה מתחייבת לספק שירותים אלו בהתאם לתנאי החוזה ובאיכות הגבוהה ביותר המתאימה לתחום פעילותה.

 

16. ליווי אישי ותמיכה לתלמידים

המכללה מתחייבת לספק לכל תלמיד מדריך אישי, אשר ילווה את התלמיד במהלך הקורס למשך 12 חודשים, התמיכה מול חברות ההשמה היא ללא הגבלת זמן.
במידה והתלמיד יצטרך תמיכה נוספת לאחר שנה יוכל לרכוש חבילת תמיכה שנתית נוספת בעלות 500 ש"ח.
הליווי יתבצע באמצעות הודעות אישיות בווצאפ, מיום ראשון עד חמישי, משעה 10:00 בבוקר ועד 20:00 בערב.

התלמיד יהיה רשאי לשלוח הודעות טקסט, הודעות קוליות, או הודעות וידאו. המדריך האישי יענה על שאלות, יספק הדרכה ותמיכה בנושאים הקשורים לקורס, ויסייע בכל נושא אחר הנדרש להצלחת התלמיד בקורס.


17. סעיף שמירת סודיות

באישור חוזה זה, אני מצהיר ומתחייב כי לא אעביר כל מידע הנוגע לקורס, לרבות שמות החברות שאנו עובדים איתן ושיטות הלימוד הנלמדות, לגורם שאינו מטעם המכללה. כל מידע שנמסר לי במסגרת הקורס הינו סודי ונמצא תחת הגנת סודיות זו.

18. סעיף שמירת החוק והימנעות מאפליה בגיוס עובדים
המשתתפים בקורס מתחייבים לפעול בהתאם לחוקי מדינת ישראל בכל הנוגע לאפליה בגיוס עובדים.
על המשתתפים לעבור על חוק האפליה בגיוס עובדים בישראל ולוודא שהם מכירים את החובות והזכויות הנובעות ממנו.
במסגרת הקורס נעבור על חוק זה בהרחבה.

19. קורסי בונוס

הענקת קורסי בונוס:
במסגרת הקורס, מכללת TODoit עשויה להציע לתלמידים קורסי בונוס להעשרה וללא עלות נוספת.

אי מתן תמיכה ישירה:
קורסי הבונוס הם קורסים חיצוניים או פנימיים שאינם חלק מתוכנית הלימודים הרשמית של המכללה. לפיכך, המכללה אינה מספקת תמיכה ישירה או מענה לשאלות הנוגעות לתכני קורסי הבונוס הללו.

קורסי בחירה:
קורסי הבונוס הם בגדר קורסי בחירה בלבד, ואין חובה לעבור אותם כדי להשלים את הקורס העיקרי. ההשתתפות בקורסים אלה היא על בסיס רצון אישי בלבד.

אחריות על תכני הקורס:
מכיוון שקורסי הבונוס יכולים לכלול תכנים חיצוניים שאינם מנוהלים על ידי מכללת TODoit, המכללה אינה אחראית על תכני הקורסים הללו ואינה מחויבת כלפיהם.


20. תוקף הסכם זה

חוזה זה נכנס לתוקף מיידית עם הרכישה של הקורס ויחל עד סיום השימוש בקורס או ביטולו על פי הוראות חוזה זה.
המשתמש מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתנאים של חוזה זה.